Kostnadsfri energikalkyl

Vi vill gärna visa vilka besparingspotentialer du har – utan att det ska medföra kostnader att ta in energikonsulter och liknande.

Helt utan kostnader och förpliktelser för dig, ger vi dig en kalkyl där vi redovisar besparing, återbetalningstid och total kostnad över livstid.

Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret nedan. Desto mer detaljer du kan lämna, ju mer korrekt blir kalkylen. Om du inte vet hur mycket ljus du har eller hur lång drifttiden är så använder vi oss av schablonvärden.

Lite tips på vägen

Namn och epost behöver vi för att kunna skicka resultatet till dig. Du får jättegärna även fylla i telefonnummer om det skulle uppstå några frågor.

Rummets mått som vi behöver är längden, bredden och höjden. Sitter armaturerna monterade betydligt längre ner från taket går det bra att skriva den höjden istället.

Under armaturtyp kan du välja vilken lysrörstyp du har. T5 är lite tunnare än T8. I dagsläget är kalkylen endast baserad på lysrör, men fyll i dina uppgifter i övrigt om du har annan typ av belysning så hjälper vi dig utifrån detta.

Vi behöver också veta hur många armaturer du har idag, och om du vet hur mycket ljus det är i lokalen (antalet lux).

Slutligen behöver vi veta den årliga drifttiden och ditt energipris. Alltså hur länge det står tänt varje år och hur mycket du betalar för elen.

Resultatet ger en bra indikation

Efter att tittat på dina förutsättningar får du en kalkyl där vi uppskattar energibesparing i både förbrukning och kronor. Vi estimerar pris på nya armaturer inklusive installation. Där det finns möjlighet kan vi också ge flera förslag på olika armaturtyper.
Här kan du också se den beräknade återbetalningstiden.

Tänk på att det resultat du får INTE är en offert eller på något sätt bindande. För att kunna ge en korrekt offert är det ett flertal faktorer att ta hänsyn till såsom: rummets utformning, hur armaturerna är installerade (wire, skena, tak) och fördelade över rummet. Skicket på kablar och övrigt installationsmaterial. Dock ger det dig en god vägledning och ett ett första underlag för vidare planering.

Fyll i här nedan